Υπηρεσίες

 

 Διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
• Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Ανάγνωσης, Γραφής- Γραπτής Έκφρασης, Μαθηματικών
• Ευρύτερες Δυσκολίες Μάθησης
• Υπερκινητικότητα-Διάσπαση Προσοχής

 Επαγγελματική Συμβουλευτική
• Επαγγελματικός Προσανατολισμός Εφήβων 

 Ψυχοδιαγνωστική και Μαθησιακή Αξιολόγηση Παιδιού-Εφήβου
• Προβολικά Τεστ – House-Tree-Person, TAT, CAT
• Τεστ Νοημοσύνης – Wisc- III
• Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας
• Αθηνά Τεστ Δυσκολιών Μάθησης

 Συμβουλευτική Γονέων/Οικογένειας
• Θέματα που αφορούν τον Γονεικό Ρόλο
• Θέματα Επικοινωνίας και Σχετίζεσθαι στην οικογένεια
• Αδελφικές σχέσεις
• Διαζύγιο- Απώλεια στην οικογένεια

Ψυχολογική Υποστήριξη
• Φοβίες, άγχος, κατάθλιψη
• Προβλήματα συμπεριφοράς
• Θέματα που αφορούν το σχετίζεσθαι με ομηλίκους: π.χ. Σχολικός εκφοβισμός, δυσκολία ένταξης στην ομάδα των ομιλήκων
• θέματα που σχετίζονται με την Αυτοεκτίμηση, κίνητρο για μάθηση


Εκπαιδευτικές Ομάδες
• Ομάδες Μητέρων
• Ομάδες Εφήβων
• Σχολή Γονέων