Επαγγελματικός Προσανατολισμός

c1b813198fc8a13cde4112ce745f12ab

"Οι δύο θεμέλιοι λίθοι της Ευτυχίας: Αγάπη και Εργασία" / Σίγκμουντ Φρόυντ (1856 -1939)

Η διεργασία σημαντικών αποφάσεων στη φάση της εφηβείας, όπως το «τι θέλω να σπουδάσω», «ποια ομάδα επαγγελμάτων μου ταιριάζει», «πως ονειρεύομαι τον εαυτό μου να στέκεται επαγγελματικά», «πως θα ξεκινήσω να το χτίζω» και πολλά ακόμα ερωτήματα οδηγούν συνήθως τους εφήβους στον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Η συμβουλευτική του επαγγελματικού προσανατολισμού πραγματοποιείται μέσα από ένα σύντομο κύκλο συναντήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί και η συμπλήρωση του Άριστον Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στόχος της συμβουλευτικής αυτής είναι να διερευνήσει ο έφηβος τις ικανότητές του, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του, τα κίνητρά του, την εικόνα του εαυτού του στο σήμερα, όπως και τις συναισθηματικές δεξιότητες που διαθέτει. Η σύνθεση όλων των παραπάνω στοιχείων μπορεί να αποτελέσει για τον έφηβο ένα χρήσιμο εργαλείο για να θέσει τις βάσεις στην αναζήτηση της επαγγελματικής του ταυτότητας.

Η συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού αποτελεί μια προσωπική εμπειρία και έτσι διαφοροποιείται ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε εφήβου.

"Ο μόνος τρόπος για να γίνει καλή δουλειά είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις." / Steve Jobs (1955-2011)